เมื่อ : 27 ต.ค. 2564 , 575 Views
ฟอร์ดและพีดีเอเดินหน้าสร้างอาชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19   กว่า 200 ครัวเรือนในโครงการ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย, 26 ตุลาคม 2564 – ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ เดินหน้าจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพสู้โควิด-19 ในโครงการ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Regenerating Life) ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน โดยการจัดอบรมครั้งที่ 10 ของปีนี้ จัดขึ้นที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการนี้ทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 200 ครัวเรือน จากเป้าหมายรวม 250 ครัวเรือนในปีนี้

“ฟอร์ดเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะอาชีพเป็นสิ่งจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสูญเสียรายได้ในช่วงโควิด-19 จึงได้ร่วมกับพีดีเอจัดทำโครงการ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ เพื่อส่งมอบองค์ความรู้ในการทำการเกษตรที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับครอบครัว ทำเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวในระยะยาวได้ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายหลายสาขาในชุมชนมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์” นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทยและตลาดอาเซียน กล่าว

ฟอร์ดและพีดีเอจะจัดโครงการอบรมอาชีพ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ รวม 11 ครั้ง ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น มหาสารคาม กาญจนบุรี เชียงราย บุรีรัมย์ กระบี่ นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร และชลบุรี ในปีนี้ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วน ผ่านการปฏิบัติจริงใน 4 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเตรียมดินและการเพาะปลูกผักและพันธุ์กล้าไม้ การเพาะเห็ดและการดูแลรักษา การเพาะถั่วงอก รวมถึงการเพาะทานตะวันงอก ขณะเดียวกันก็ยังได้พัฒนาทักษะดิจิทัลจากทีมงานและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งหลังจบการฝึกอบรมแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาชีพเบื้องต้น ได้แก่ ชุดเพาะเห็ดนางฟ้า ชุดเพาะถั่วงอกและชุดเพาะทานตะวันงอก กล้าพืชผักสวนครัว และชุดป้องกันโควิด-19 เพื่อนำไปใช้จุนเจือการบริโภคในครัวเรือนหรือสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้ทันที โดยโครงการ ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต จะจัดอบรมครั้งสุดท้ายในวันที่10 พฤศจิกายน นี้ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนมีชัยพัทยา จังหวัดชลบุรี  ผู้ที่สนใจ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดข้างล่างเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการได้ที่
 

ฟอร์ดมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศไทย และบรรเทาปัญหาในหลากหลายประเด็น ขณะเดียวกัน ในช่วงเวลาวิกฤตอย่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฟอร์ด ประเทศไทย ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายกิจกรรม สำหรับโครงการ ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ ฟอร์ด ประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณราว 930,000 บาทในการจัดอบรมเพื่อมอบองค์ความรู้ในด้านการสร้างอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วน เพื่อช่วยให้ครัวเรือนที่กำลังเผชิญปัญหา ได้ปรับตัวและนำเอาความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาเป็นโอกาสและช่องทางในการหารายได้ ตลอดจนฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ