เมื่อ : 07 ก.ย. 2565 , 268 Views
แอกซ่าประกันภัยจับมือกับรีคอฟ ร่วมสนับสนุนโครงการต้นไม้ของเราที่จังหวัดน่าน
แอกซ่าประกันภัย นำโดย นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า และนางไฉไล หงส์ลดารมภ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล มอบเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC หรือรีคอฟ) โดยมี ดร. เดวิด แกนซ์ (กลาง) ผู้อำนวยการบริหาร รีคอฟ เอเชีย-แปซิฟิก  ดร. จันดรา ซิโลรี (ซ้าย) รองผู้อำนวยการบริหาร รีคอฟ เอเชีย-แปซิฟิก และนางสาววรางคณา รัตนรัตน์ (ขวา) ผู้อำนวยการ รีคอฟ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการต้นไม้ของเรา หรือ Tree for All ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและแปลงเกษตรในพื้นที่อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยแอกซ่าได้ชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมลดการสั่งซื้อเสื้อโปโลใหม่ของบริษัทฯ เพื่อนำงบส่วนนี้ไปสมทบซื้อต้นกล้าและปลูกต้นไม้มากถึง 500 ต้น ในพื้นที่ 5 ไร่ จังหวัดน่าน ในระยะเวลา 3 ปี โดยจะมีการติดตามและรายงานผลการปลูกต้นไม้ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้มั่นใจได้ว่าเกษตรกรจะช่วยดูแลต้นไม้ และต่อยอดการสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นได้
 
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอกซ่าที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงยังเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของแอกซ่าในการเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นของลูกค้าและให้ความคุ้มครองกับสิ่งที่สำคัญในชีวิต
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต้นไม้ของเรา สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://www.recoftc.org/th/thailand/events/
และรายละเอียดเพิ่มเติมของ RECOFTC เยี่ยมชมได้ที่ https://www.recoftc.org/thailand