เมื่อ : 21 ก.ค. 2565 , 282 Views
รพ. กรุงเทพ จัดอบรม CPR การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ SIBA College เสริมทักษะการช่วยชีวิต
พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์ ผู้อำนวยการแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับ พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดโครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิตพร้อมสาธิตและอบรมการทำ CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับ นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของ SIBA  College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดอัตราพิการของผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย หรือผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ