เมื่อ : 19 มิ.ย. 2567 , 85 Views
สัมมนา นาฏยศาสตร์นานาชาติ  และ workshop สุนทรียศาสตร์ นรีเวชวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ นายแพทย์สถาพร จินารัตน์ Dr.Aymann El Attar Dr.Amr Ambassy และแพทย์ชั้นนำร่วมกับสมาคมด้านสุนทรียศาสตร์ และนรีเวชวิทยาแห่งตาก้า ฟิลิปปินส์ในการสัมมนา เรื่อง นาฏยศาสตร์นานาชาติ  และ workshop สุนทรียศาสตร์ นรีเวชวิทยา ในวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร