เมื่อ : 24 เม.ย. 2567 , 95 Views
ประชุมคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องแพลตตินั่ม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมี นางอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ เป็นประธาน ทั้งนี้ ดร.วิชัย ไทยถาวร รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ และ คณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อทราบการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่กำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ