เมื่อ : 22 ก.พ. 2567 , 116 Views
“นฤมล” หารือ ทูตเกาหลีใต้ ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนร่วมกัน เผย บ.ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสนใจขยายฐานในไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย ต้อนรับนาย ปาร์ค ยง-มิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในโอกาส เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมกับหารือแนวทางการยกระดับและขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

โดยนายปาร์ค กล่าวว่า ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทยและเกาหลีใต้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีโอกาสที่จะพัฒนามากขึ้นทางด้านการค้าและการลงทุน สถานทูตเกาหลีใต้จะพยายามทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ระหว่างเกาหลีใต้และประเทศไทยออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ KIA Motor และบริษัท Hyundai Motor สนใจขยายฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย (Electric Vehicle) รวมถึงธนาคารดิจิทัล KAKAO Bank ที่สนใจเข้ามาลงทุนร่วมกับไทย ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้พร้อมให้การสนับสนุน นอกจากนี้ Korea Creative Content Agency กำลังดำเนินการจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในธุรกิจสร้างสรรค์

สำหรับภาคการท่องเที่ยว นายปาร์ค กล่าวว่า ปี 2566 มีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาไทยมากเป็นอันดับ 3 จำนวน 1660042 คน นับเป็นกว่าร้อยละ 80 ของตัวเลขนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยหวังว่าปี 2567 นี้จะมีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้มากขึ้น

 

ทางด้านผู้แทนการค้าไทย กล่าวยืนยันว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก ซึ่งเกาหลีใต้ จัดอยู่ใน "10 ประเทศเป้าหมายสำคัญสำหรับการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก" ที่ไทยจะส่งเสริมการค้า-การลงทุน ในปี 2566 เกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในไทยรวมมูลค่า 38418 ล้านบาท นับเป็นอันดับที่ 7 เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลงทุนในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากอุตสากรรมยานยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า รัฐบาลยังสนับสนุนอุตสหกรรมอื่นที่ไทยเชื่อว่าเกาหลีใต้จะให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มเติม เช่น อุตสาหกรรม BCG อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรม 4IR (4th Industrial Revolution)  รวมตลอดถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่นำไปสู่ soft power

นอกจากนี้ ผู้แทนการค้าไทย ยังได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือสาขาวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านการวิจัยและพัฒนาการดำเนินโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ไทยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน

“ความคืบหน้าด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ที่สำคัญ คือ การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement: EPA) ระหว่าง ไทย-เกาหลีใต้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนจะได้รับการยกระดับ และสร้างประโยชน์ร่วมระหว่างไทยและเกาหลีใต้ต่อไป” ผู้แทนการค้าย้ำ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ