เมื่อ : 06 ก.พ. 2567 , 103 Views
โรช ไทยแลนด์ ร่วมต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก ส่งเสริมแนวคิด ‘Close the Care Gap’

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โรช ไทยแลนด์ บริษัทด้านไบโอเทคชั้นนำของโลก รณรงค์ต้านภัยมะเร็งในวันมะเร็งโลกอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการรณรงค์วันมะเร็งโลกหรือ World Cancer Day ภายใต้ธีม ‘Close the Care Gap’ ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง สู่ความเท่าเทียมด้านการรักษา ของสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC) ที่ผ่านมา โรชมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการสุขภาพต่าง ๆ โดยยังคงมุ่งเน้นในเรื่องการผลักดันความเป็นเลิศในทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ในรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ตั้งแต่ผลักดันการวิจัยทางคลินิก ช่วยคนไทยเข้าถึงนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการรักษา เพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากโรคมะเร็งในประเทศไทย 

 

โรคมะเร็งในประเทศไทย: ปัญหาระดับชาติที่ยังเพิ่มมากขึ้น  

โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทย โดยในแต่ละวัน พบผู้ป่วยรายใหม่ในไทยกว่า 400 ราย หรือกว่า 140000 รายในแต่ละปี ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์เผยว่าในปี 2565 อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในประเทศไทยสูงถึง 230 รายต่อวันหรือประมาณ 84000 รายต่อปี และจากข้อมูลของสำนักงานวิจัยโรคมะเร็งระหว่างประเทศ (IARC) มะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม โดยสถิติเหล่านี้ เน้นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มความตระหนักรู้ การเริ่มตรวจหาโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ และการปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาที่ครอบคลุมสำหรับประชากรชาวไทยทุกคน  

 

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2567 มีเป้าหมาย ยกกระดับ 30 บาท ที่มีการกำหนด Quick Win ให้เห็นผลใน 100 วันแรก หนึ่งในเป้าหมายนี้ รวมถึง โครงการมะเร็งครบวงจร โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาค และภาคเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านโรคมะเร็ง โดยโรช ไทยแลนด์ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการต่อสู้กับโรคมะเร็งของภาครัฐอย่างเต็มที่

 

ความมุ่งมั่นของโรช เพื่อ ‘Close the Care Gap’ ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง สู่ความเท่าเทียมด้านการรักษา

โรช ไทยแลนด์ มีส่วนร่วมโครงการริเริ่มต่าง ๆ เพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากโรคมะเร็งในประเทศอย่างดีเสมอมา ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ผ่านแคมเปญการศึกษา โครงการเข้าถึงชุมชน และการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โดย โรช ตั้งเป้าที่จะให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็ง การตรวจหามะเร็งตั้งแต่เนิ่น ๆ และทางเลือกในการรักษามะเร็งในปัจจุบัน

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โรช  เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะมะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางโลหิตวิทยา มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งดวงตา นอกจากนี้ โรช ยังลงทุนด้าน R&D อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนกว่า 1 พันล้านบาทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดย โรช มีส่วนร่วมในการพูดคุยและสานความร่วมมือกับผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วยในประเทศไทย

 

นายฟาริด บิดโกลิ ผู้จัดการทั่วไป โรช ไทยแลนด์ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว กล่าวว่า “มะเร็งไม่เพียงแค่ส่งผลต่อชีวิตของผู้ป่วย แต่กระทบกระเทือนถึงครอบครัวและคนที่เรารักด้วย ที่โรช พวกเราทุกคนไม่เพียงแต่มุ่งมั่นทำงานตามบทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม เรายังยืนหยัดต่อสู้กับโรคร้ายนี้เพื่อตัวเราและครอบครัวของพวกเราด้วย ที่ผ่านมา โรช มุ่งมั่นผลักดันให้คนไข้มะเร็งในประเทศไทยเข้าถึงการวิจัยทางคลินิก มีผู้ป่วยชาวไทยกว่า 1200 รายได้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกแล้ว และปัจจุบันพนักงานมากกว่า 400 คน ทั้งสองหน่วยธุรกิจ ร่วมกันทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ผู้ป่วยในประเทศไทยเข้าถึงการรักษาและนวัตกรรมที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นของผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยทุกคน"

 

นายมิไฮ อีริเมสซู กรรมการผู้จัดการ โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย)  กล่าวว่า “ในวันมะเร็งโลก เราให้ความสำคัญกับบทบาทของการตรวจวินิจฉัยในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง  ที่ โรช ไดแอกโนสติกส์ ประเทศไทย เรามีพันธสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนว่าจะสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัย ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา การดูแลและรักษาสุขภาพแบบจำเพาะบุคคล โดยผ่านความร่วมมือ และนวัตกรรมที่เรามี เราพร้อมที่จะส่งมอบศักยภาพทางด้านการตรวจวินิจฉัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

 

นอกจากนี้ โรช ไทยแลนด์ ยังให้การสนับสนุนแก่พนักงานที่เป็นโรคมะเร็งในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ การลาป่วย กลุ่มช่วยเหลือ (support group) บริการปรึกษานักจิตวิทยา โดยเน้นย้ำถึงความทุ่มเทขององค์กร ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานตลอดเส้นทางการรักษาโรคมะเร็ง

 

นายมิไฮ อีริเมสซู กรรมการผู้จัดการ โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย)  กล่าวว่า “ในวันมะเร็งโลก เราให้ความสำคัญกับบทบาทของการตรวจวินิจฉัยในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง  ที่ โรช ไดแอกโนสติกส์ ประเทศไทย เรามีพันธสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนว่าจะสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัย ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา การดูแลและรักษาสุขภาพแบบจำเพาะบุคคล โดยผ่านความร่วมมือ และนวัตกรรมที่เรามี เราพร้อมที่จะส่งมอบศักยภาพทางด้านการตรวจวินิจฉัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

 

นอกจากนี้ โรช ไทยแลนด์ ยังให้การสนับสนุนแก่พนักงานที่เป็นโรคมะเร็งในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ การลาป่วย กลุ่มช่วยเหลือ (support group) บริการปรึกษานักจิตวิทยา โดยเน้นย้ำถึงความทุ่มเทขององค์กร ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานตลอดเส้นทางการรักษาโรคมะเร็ง

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ