เมื่อ : 30 พ.ย. 2566 , 135 Views
สิริซอฟต์ จับมือ วิศวะคอม พระจอมเกล้าธนบุรี จัดแข่งขัน Hackathon ชวนคนรุ่นใหม่สร้างอนาคตเมืองและชีวิตคนเมืองที่ดีกว่า

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการ HACKADAY 2023 การแข่งขัน Hackathon ระดมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมในเวลาระยะสั้น ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด <CITYHACK/> แฮ็กอนาคตเมือง อัพคุณภาพชีวิตคน ที่ชวนคนรุ่นใหม่ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันที่จะช่วยยกระดับชีวิตคนเมืองให้ดีขึ้น ผ่าน 3 หัวข้อ ได้แก่ การศึกษา (Education) ความยั่งยืน (Sustainability) และโครงสร้างทางสาธารณูปโภค (Infrastructure) โครงการ HACKADAY 2023 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ KX Building โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะอีกด้วย

 

นายสิริวัฒน์ ธนุรเวท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการ HACKADAY 2023 ว่าในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมนักพัฒนา High Code ที่เป็นที่ต้องการของ Digital Transformation ต่างๆ บริษัทต้องการสนับสนุนแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้พัฒนากรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่เป็นบ้านหลังใหญ่ของคนในประเทศ ขณะเดียวกันก็ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ว่าด้วยเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

 

“การแข่งขัน Hackathon ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและออกแบบอนาคตของเมืองที่พวกเขาจะต้องใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่พวกเขาเรียนมา พร้อมทั้งยังได้เรียนรู้ถึงวิธีคิดในมุมการทำธุรกิจ การวางแผน การทำงานเป็นทีม รวมถึงการแก้ไขปัญหาในเฟสต่างๆ ของโปรเจ็คอีกด้วยครับ ซึ่งที่สิริซอฟต์ เราเชื่อว่า วงการไอทีที่ดี ไม่ได้มีเพียงแค่ระบบที่ดีเท่านั้น เรายังต้องมีคนที่พร้อมจะพัฒนาระบบและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงด้วย” นายสิริวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติม

 

ผศ.ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์ Big Data Experience และรองหัวหน้าภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า “ที่ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรามุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ ให้กับนักศึกษาอยู่เสมอ ในยุคนี้ การทำงานสายไอที เป็นมากกว่าการเขียนโปรแกรม หรือโค้ดดิ้ง แต่ยังขยายไปถึงการมีแนวคิดในการบริหาร จัดการและพัฒนาสิ่งต่างๆ รอบตัว การแข่งขัน  <CITYHACK/> แฮ็กอนาคตเมือง อัพคุณภาพชีวิตคน ครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาของเราได้ลงเล่นในสนามทดลอง เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโซลูชั่นส์ และนำไปพัฒนาตัวเอง ก่อนจะลงสนามจริงเมื่อจบการศึกษา” 

 

สำหรับผู้ชนะโครงการ HAKADAY 2023 ภายใต้ธีม  <CITYHACK/> แฮ็กอนาคตเมือง อัพคุณภาพชีวิตคน ในครั้งนี้ได้แก่ ทีมโกโกจูเรนเจอร์ ที่นำเสนอแนวคิด Ultra Private Care (UPC) ซึ่งเป็นระบบช่วยดูแลผู้ป่วยแบบไม่ล่วงล้ำ โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวและดูแลผู้ป่วยโดยการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และเรดาร์ ผสมผสานกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้แก่ คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย คุณสีหนาท ล่ำซำ ประธาน บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน) คุณทรงชัย เงินหมื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร. ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้าน AIS The StartUp และคุณสิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

 

โดยในงานนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะอีกด้วย