เมื่อ : 18 พ.ย. 2566 , 134 Views
บ้านปู เผย 6 กิจการเพื่อสังคมเข้ารอบสุดท้าย Acceleration Program ผลักดัน “ศักยภาพคน” สร้างสังคมมีส่วนร่วมและเศรษฐกิจหมุนเวียน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ และสถาบัน ChangeFusion เผย 6 กิจการเพื่อสังคมระยะขยายผล (Acceleration Program) ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ Banpu Champions for Change รุ่นที่ 12 (BC4C#12) ครอบคลุม 2 ประเด็นสำคัญด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม (Inclusiveness) และด้านการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมผลักดัน ผู้อยู่เบื้องหลังการดำเนินกิจการเพื่อสังคม เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางโอกาสและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกมิติ โดยเร็วๆ นี้ บ้านปู เตรียมจัดงาน Impact Day 2023: Where Tourism Meets Social Good งานเดียวที่รวมสุดยอดกิจการเพื่อสังคมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทย

 

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เผยว่า “บ้านปูให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคน (Human Empowerment) ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรแล้ว บ้านปู ยังเดินหน้าสร้าง ‘พลังเปลี่ยนแปลงสังคม’ ผ่านโครงการ Banpu Champions for Change นาน 12 ปี ที่มุ่งยกระดับและเติมเต็มศักยภาพ ผู้อยู่เบื้องหลังการดำเนินกิจการเพื่อสังคม ผ่าน 2 โปรแกรมหลักอย่าง ‘การบ่มเพาะกิจการระยะเริ่มต้น’ (Incubation Program) และ ‘การพัฒนาศักยภาพกิจการระยะขยายผล’ (Acceleration Program)”

 

สำหรับ 6 กิจการเพื่อสังคม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของ Acceleration Program ในปีนี้ ล้วนแต่มีประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจ ทั้งยังมีโมเดลธุรกิจที่โดดเด่นและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

Social Inclusion หรือ กิจการที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมในสังคม ประกอบด้วย 3 กิจการ ได้แก่ 

  • GO MAMMAบริการแท็กซี่เพื่อผู้สูงวัย แอปพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่รับ-ส่ง และช่วยดูแลผู้สูงอายุ ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในสังคม (Senior Friendly Ecosystem) สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกิจการและร้านค้าที่จับตลาดผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีเป้าหมายพาผู้สูงอายุได้ออกไปใช้ชีวิตมากขึ้นอีก 5000 ทริป ในปี 2024
  • STEPS แพลตฟอร์มส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ มีเป้าหมายสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 50 ครอบครัวผู้พิการและสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่า 20 ล้านบาท ภายในปี 2569 นอกจากนี้ฝั่งผู้ว่าจ้างสามารถจ้างงานจากผู้พิการที่มีศักยภาพสูงอีกด้วย
  • Sandbox Air กิจการส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการทางการได้ยิน ฝึกอบรมและจัดจ้างคนหูหนวกเพื่อเป็นช่างเทคนิคล้างเครื่องปรับอากาศ ในปี 2565 ให้บริการลูกค้าไปแล้วกว่า 2000 พร้อมมีแผนขยายกิจการไปให้บริการทำความสะอาดอุปกรณ์ในบ้านชนิดอื่นๆ บริษัท หรือโรงงาน เพื่อต่อยอดศักยภาพของผู้พิการให้สามารถสร้างอาชีพให้ตนเองได้ในอนาคต

Circular Economy หรือ กิจการที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วย 3 กิจการ ดังนี้ 

  • Loopers มาร์เก็ตเพลสฝากขายเสื้อผ้ามือสอง แพลตฟอร์มฝากขายเสื้อผ้ามือสองแบบครบวงจร มีบริการด้านการสื่อสาร วางแผนการตลาด และจัดโปรโมชัน เพื่อลดขยะจากแฟชันเสื้อผ้าตามกระแส (Fast Fashion) ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการฝากขายแล้วกว่า 2000 ราย 
  • Orgafeed อัพไซเคิลขยะอินทรีย์ สู่ขนมสุนัข ธุรกิจการนำผักและผลไม้เหลือทิ้งจากห้างสรรพสินค้ามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการใช้ BSF (Black Soldier Fly) เพื่อนำมาทำเป็นอาหารสุนัขที่มีโภชนาการและโปรตีนสูง เพิ่มมูลค่าให้กับขยะอินทรีย์และลดก๊าซเรือนกระจก ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 3 ปี และสามารถลดขยะอินทรีย์ไปแล้วกว่า 60 ตันต่อปี 
  • BetterFly วิสหากิจเพื่อสังคมที่ช่วยให้ขยะอินทรีย์มีที่ไป ธุรกิจการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการจัดการด้วยแมลงวันลาย BSF (Black Soldier Fly) เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร เช่น โปรตีนอาหารสัตว์ ตลอดการดำเนินกิจการกว่า 3 ปี สามารถช่วยลดขยะอินทรีย์ไปแล้วกว่า 10 ตัน 

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ BC4C จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการส่งเสริมกิจการ SE ที่มีศักยภาพอยู่แล้ว ให้สามารถลงหลังปักฐานในแวดวงธุรกิจได้อย่างมั่นคง พร้อมผลักดันตนเองสู่ ระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคมไทย(SE Ecosystem) ที่จะร่วมกันยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งมิติของสุขภาวะ รายได้ สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน” นายรัฐพล กล่าว 

 

ด้าน นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า “เราต้องการพัฒนาผู้ประกอบการ SE ให้เติบโตทั้งด้านการสร้างผลกระทบทางสังคมและการสร้างรายได้ที่มั่นคง ผู้ประกอบการทั้ง 6 ทีมมีความมุ่งมั่น มีความเข้าใจบริบทของประเด็นทางสังคมที่ต้องการเข้าไปแก้ไข สิ่งที่โครงการฯ เสริมเข้าไปให้คือการมองในมุมของนักธุรกิจ ผู้ลงทุน เช่น แผนการขยายกิจการ แผนบริหารและจัดการความเสี่ยง ตัวเลขผลตอบแทนและตัวเลขที่แสดงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยการช่วยพัฒนาโปรไฟล์ธุรกิจ (Business Profile) พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ SE ทั้ง 6 ได้นำเสนอโครงการกับนักลงทุนตัวจริงเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น”

 

นอกจากนี้ บ้านปู เตรียมจัดกิจกรรมสนับสนุน SE ไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านงาน Impact Day 2023 โดยในงานถือเป็นพื้นที่เชื่อมกิจการเข้ากับสังคม ที่เปิดให้ SE ทั้งรุ่นปัจจุบัน และศิษย์เก่าของโครงการ BC4C มาร่วมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับประชาชนและลูกค้าตัวจริง โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Impact Day 2023: Where Tourism Meets Social Good กิจการเพื่อสังคมเชื่อมโยงชุมชนและท่องเที่ยวไทย” เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวของไทย

 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Impact Day 2023: Where Tourism Meets Social Good ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น. ณ สยามแสควร์ ซอย 5 หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรม Banpu Champions For Change (BC4C#12) ได้ทาง www.facebook.com/banpuchampions 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ