เมื่อ : 20 ต.ค. 2566 , 84 Views
FWD ประกันชีวิต จับมือพันธมิตรด้านการลงทุน จัดสัมมนา “บริหารความมั่งคั่งในทุกสถานการณ์ด้วยยูนิตลิงค์”

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต นำโดย นายจอน แซนดัม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานช่องทางการจัดจำหน่าย นางสาวอลิสา อารีพงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนายสหพล พลปัถพี (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานช่องทางตัวแทน พร้อมด้วยพันธมิตรด้านการลงทุน ร่วมกันจัดสัมมนา “บริหารความมั่งคั่งในทุกสถานการณ์ด้วยยูนิตลิงค์” (All Weather Wealth Portfolio Management)  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารพอร์ตการลงทุนสำหรับประกันยูนิตลิงค์ ด้วยบริการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ ตามพอร์ตการลงทุนที่แนะนำ ตามระดับความเสี่ยงของนักลงทุน (Automatic Recommended Portfolio Rebalancing by Investor’s Risk Level หรือ ARPR)  และ Goal-based investing เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในทุกสภาวะตลาด ด้วยแบบประกัน เอฟดับบลิวดี อัลตร้า ลิงค์ 99/99 ผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์เพื่อการวางแผนการลงทุนแบบมีเป้าหมาย ซึ่งมาพร้อมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสำหรับ Wealth management

 

ภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษจากเครือข่ายพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหัวข้อ “นวัตกรรมประกัน  ยูนิตลิงค์กับโลกการเงินที่เปลี่ยนไป” และการเสวนาในหัวข้อ “การบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกสภาวะตลาด” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายจักรชัย บุญยะวัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายภูดินันท์ สัจยากร AFPTTM Director Product Development Department บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และนายบดินทร์ พุทธอินทร์ AISA CFP®️ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) ของเอฟดับบลิวดี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fwd.co.th/th/investment-linked-insurance/ และสอบถามข้อมูลได้จากตัวแทน เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต หรือ โทรหาเราที่ 1351


ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ลักษณะสินค้า ความคุ้มครอง เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนและทำประกันทุกครั้ง