เมื่อ : 29 ก.ย. 2566 , 94 Views
อมตะ รับ 2 รางวัล นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรมและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence  


จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในงาน Eco Innovation Forum 2023 ภายใต้แนวคิด "MIND INSPIRE for Eco 2023" ให้ หัว และ ใจ นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ณ ห้องแกรนด์บอลรูมฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ