เมื่อ : 13 เม.ย. 2566 , 454 Views
ศิษย์เก่ามก.ร่วมระดมทุนมอบเงินกว่า  1.2 ล้าน บาท สมทบสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 11 เมษายน 2566  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคจากกลุ่มนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1292626.00 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 26 (KU26) มอบเงินจำนวน 1262626.00 บาท  นายบำรุง บุญปัญญา นิสิตเก่ารุ่นที่ 23 (KU 23) ชาวค่ายอาสาพัฒนามอบเงินจำนวน 30000.00 บาท โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

สำหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังจะมีอายุครบ 80 ปี ในปี 2566         

 

ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญ ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 ของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล ประกอบกับการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19  โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่อีกมากมาย 


โดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  และร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
         1. ผ่านเว็บ Donation punboon https://www.punboon.org/foundation/01162
         2. ผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 069-2-77187-6 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ติดตามเพจคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวสำคัญในการรับใช้สังคมและประเทศชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทศวรรษที่ 9


ได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100086218923974