เมื่อ : 17 ธ.ค. 2565 , 447 Views
นิสสัน เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่ คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 

ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและคณาจารย์ (New Skill) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

 

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (16 ธันวาคม 2565) –  เมื่อเร็วๆ นี้ นิสสัน ประเทศไทย ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยาย และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า แก่ คณะอาจารย์ และนักศึกษา ที่เข้าร่วมทั้งทางระบบออนไลน์และออนไซต์กว่า 500 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยกิจกรรมการให้ความรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและคณาจารย์ (New Skill) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ และนักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

 

นอกจากนี้ นิสสัน ยังเปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3เพื่อศึกษาดูงาน โดยเริ่มจากศึกษากระบวนการการประกอบแบตเตอรี่สำหรับเครื่องยนต์แบบอี-พาวเวอร์ ที่โรงงาน นิสสัน พาวเวอร์เทรน ประเทศไทย (NPT) นำเสนอแนวคิดด้าน Nissan Energy Share ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Nissan Electrification Experience Center - NEEC) ในพื้นที่โรงงานนิสสัน จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการสาธิตการแปลงพลังงานระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับที่อยู่อาศัย (Vehicle-to-Home หรือ V2H) ที่เจ้าของรถยนต์ นิสสัน ลีฟ รถยนต์ขับเคลื่อนระบบไฟฟ้า 100% สามารถใช้เทคโนโลยีการชาร์จไฟแบบสองทิศทาง (Bidirectional charging) แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นได้มากกว่ายานพาหนะ ของนิสสัน พร้อมกันนี้ นิสสัน ยังได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและเร้าใจ ทดลองขับทั้ง นิสสัน ลีฟ รถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่ปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์ และนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

 

ในปีนี้ นิสสัน ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ผลตอบแทนทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม โดยมองการพัฒนาของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ โดยการให้ความรู้ในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ รวมถึงยานยนต์พลังงานไฟฟ้าผ่านประสบการณ์จริงให้แก่ บุคลากรสำคัญของประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศน์ของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อความยั่งยืนผ่านการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและโลกที่สะอาดขึ้น

 

 

คณาจารย์ สถาบันอาชีวภาคกลาง 3 และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร เยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือ อุปกรณ์และข้อควรปฏิบัติในการบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมของนิสสัน (Nissan Education & Training Center)

 

 

คณาจารย์ เยี่ยมชมการประกอบแบตเตอรี่สำหรับเครื่องยนต์แบบ อี-พาวเวอร์ ณ โรงงาน นิสสัน พาวเวอร์เทรน       ประเทศไทย (NPT) ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงงานผลิตของ นิสสัน จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

ผู้เชี่ยวชาญ บรรยายให้ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า แก่ คณาจารย์ สถาบันอาชีวภาคกลาง 3 และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

 

 

คณาจารย์ เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมของนิสสัน (Nissan Education & Training Center) ซึ่งตั้งอยู่  บนถนนบางนา – ตราด กม. 22 จังหวัดสมุทรปราการ