เมื่อ : 12 ต.ค. 2564 , 1013 Views
BlueScope Design Award 2021” เวทีของเหล่านักออกแบบสร้างสรรค์ ที่จัดโดย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของไทยมามากกว่า 30 ปี ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และสถาปนิก ส่งผลงานการออกแบบอาคารเข้าประกวด ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Sustainability of Coated Steel Buildings” เพื่อสนับสนุนแนวคิดการออกแบบอาคารโดยใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้งานได้อย่างยั่งยืน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภท BlueScope The Sustainability of Coated Steel Buildings Design Contest ประกวดผลงานออกแบบเชิงการทดลอง หรือการออกแบบจริงแต่อยู่ระหว่างการทำงานหรือยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ สำหรับนิสิตนักศึกษาด้านสถาปัตย์และออกแบบที่จะกำลังจะจบการศึกษา รวมถึงสถาปนิกและนักออกแบบอาชีพ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท และ 2.ประเภท BlueScope The Sustainability of Coated Steel Buildings of the year 2021/2022 ประกวดผลงานออกแบบอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว สำหรับสถาปนิกอาชีพหรือเจ้าของโครงการ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

โดยนิสิต นักศึกษา และสถาปนิก ที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดรับสมัครที่ www.asa.or.th ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และสามารถรับชม VDO โครงการได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=ZyK00RKgTqw