เมื่อ : 08 ต.ค. 2565 , 381 Views
สมาคมวารสารฯ มธ. ชวนเข้าร่วมอบรม New Media - New Gen  เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์การเปิดรับสื่อ ทักษะใหม่ที่ New Gen ต้องมี
กรุงเทพฯ 7  ตุลาคม 2565 –  สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กสทช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการ “เส้นทางสู่สื่อมืออาชีพโทรทัศน์และวิทยุรุ่นใหม่ New Media-New Gen” ในหัวข้อ Data & AI ในบริบทของการสื่อสาร และ การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคสื่อ เพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล Big data ด้วยเทคโนโลยี Data และ AI นำมาปรับใช้ในงานสื่อสารมวลชน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณพุทธิศักดิ์ ตันติสุทธิเวท รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริการวิเคราะห์ข้อมูล จากบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

นักสื่อสารในยุคดิจิทัลและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงภาพยนตร์กันตนา ซอยรัชดา 19 เธียเตอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ เข้าชม Live สดผ่านทางที่ Facebook page : สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 081 734 5038
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ