เมื่อ : 06 ก.ย. 2565 , 101 Views
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจที่เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนราชการและเอกชนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประชุมกลางปี 2565”  ในวันที่ 16  กันยายน 2565    ตั้งแต่เวลา 07.00-17.30 น. ณ  ชั้น 23  โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อแพทย์สมาชิก ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา ในด้านเวชปฏิบัติ และวิชาการที่ทันสมัย และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาโรคผิวหนังระหว่างสมาชิก

สำหรับการประชุมกลางปี ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งมีการออกบูธและสาธิตเครื่องมือจากบริษัทต่าง ๆ จำนวนมาก แพทย์ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://dst2.onvirtual-meeting.com/home.php หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th  หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย   โทรศัพท์ 0-2716-6857, 0-2716-5256  โทรสาร  0-2716-6857
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ