เมื่อ : 23 ก.ค. 2565 , 391 Views
ทีเคพาร์ค จับมือ UNDP ขยายความร่วมมือ ผลักดันเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1. นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ Partnership Advisor โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย 2. นางสุกันยา ทองธำรง Integrated Programme Analyst โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย 3. นาย เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย 4. นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ 5. นายอิสระ โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ 6. นางสาววิภาศัย นิยมาภา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาด สถาบันอุทยานการเรียนรู้


กรุงเทพฯ –  นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์ค (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย )  ลงนามขยายความร่วมมือ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชน  ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม  ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้