เมื่อ : 13 ก.ค. 2565 , 357 Views
นินจาแวน ประเทศไทย เข้าสู่เส้นชัยคุณภาพ  ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 การจัดการคลังสินค้า
กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 12 กรกฎาคม 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกระดับการความมุ่งมั่นสู่ ผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการจัดการคลังสินค้า จากสถาบันรับรองคุณภาพ Lloyd's Register International Thailand ย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาตรฐานสากล
 
มร.เพียซ เอิง กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท นินจาแวน ประเทศไทย จำกัด  กล่าวว่า “ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการจัดการคลังสินค้า  ที่ได้รับจากสถาบันรับรองคุณภาพ  Lloyd's Register International Thailand ในครั้งนี้ มาจากความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน  ภารกิจหลักของเราคือความมุ่งมั่นให้บริการด้วยมาตรฐานสากลเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและได้ประโยชน์สูงสุด”
 
เพื่อให้เกิดระบบการบริหารงานแลจัดการในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ นินจาแวนยึดแนวคิดหลักสำคัญ 8 ประการ ได้แก่
          1. มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้า
          2. มุ่งสู่ความเป็นผู้นำ
          3. สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
          4. กำหนดวิสัยทัศน์การทำงานอย่างเป็นกระบวนการ
          5. ยึดหลักการบริหารอย่างเป็นระบบ
          6. มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
          7. การอาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ
          8. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าของบริษัทฯ
 
มร.เพียซ ยังระบุว่า “การผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านการจัดการคลังสินค้า เป็นเครื่องยืนยันว่าบริการของเรามีมาตรฐานระดับสากลพร้อมด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งเราจะพยายามไม่เพียงแค่รักษามาตรฐานและคุณภาพเหล่านี้ แต่ยังปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”
 
ในปี 2566 นินจาแวนประเทศไทยกำลังวางแผนที่จะขยายขอบเขตการได้รับใบรับรองเดียวกันในกระบวนการรับและส่งพัสดุ ซึ่งหมายความว่าต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานระดับโลก