เมื่อ : 24 มิ.ย. 2565 , 501 Views
แถลงข่าว Advanced Total Joint Care เรื่องข้อครบ จบที่เดียว
นพ.สุทร บวรรัตนเวช ผู้อำนวยการใหญ่ ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพและออโธปิดิกส์ ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นประธานในงานแถลงข่าว  Advanced Total Joint Care เรื่องข้อครบ...จบที่เดียว การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียมด้วยระบบนำวิถีเนวิเกเตอร์นำร่องในขณะผ่าตัดร่วมกับเทคนิคระงับปวด และ ERAS Program ที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวไว ในทุกขั้นตอน ก่อน-ระหว่าง-หลังผ่าตัด บาดเจ็บน้อย ฟื้นตัวไว  ซึ่งให้การผ่าตัดรักษาไปแล้วมากกว่า 1,000 ราย โดยมี นพ.วัลลภ สำราญเวทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านข้อสะโพกและข้อเข่า และ นพ.พนธกร พานิชกุล ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านข้อสะโพกและข้อเข่า ร่วมแถลงข่าว ที่ห้องประชุม Tea room ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพ  เมื่อเร็ว ๆ นี้
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ